Wat is EA

(De informatie is afkomstig van http://www.electroallergie.org/)

Sommige mensen kunnen gaan lijden aan overgevoeligheid voor de electromagnetische (EM-) en elektrische (E-) velden die uitgezonden worden door beeldschermen en een veelheid aan andere elektronische apparatuur en elektrische installaties. Vooral het gebruik van GSM en digitale DECT telefonie vormt tegenwoordig een risicofactor. Dit verschijnsel noemen we 'electroallergie' (afgekort EA). Het zijn eigenlijk maar relatief weinigen; schattingen lopen uiteen van 1 op 1000 tot 2 op 100, maar de persoonlijke consequenties kunnen groot zijn.

Symptomen
In lichte gevallen krijgen EA-gevoeligen last van hoofdpijn, jeuk, uitslag, kribbigheid; in ernstiger gevallen zijn er problemen als moeheid, concentratie- en geheugenstoornis, slapeloosheid, stemmingswisselingen, droge mond, etc. Zonder drastische sanering van woon- en werkomgeving worden de klachten steeds sterker en kan men niet meer normaal functioneren. Men raakt maatschappelijk geïsoleerd. Genezing is er niet en de vooruitzichten lijken somber.

Verwarring met ME en MCS
EA is grotendeels onbegrepen en als ziektebeeld niet (h)erkend of geaccepteerd. Verschillende EA-gevoeligen hebben ook geen vastomschreven ziektegeschiedenis en de huisarts kan niets aanvangen met de verwarde verhalen. De één reageert met jeuk of uitslag in het gezicht, de ander krijgt hoofd- of spierpijn, wordt misselijk of duizelig en kan koorts krijgen. De verschijnselen lijken op die welke beschreven zijn voor diverse vormen van voedselallergie (vandaar de term electroallergie!), multiple chemical sensitivity (MCS) of myalgische encephalomyelites (ME) en een verwarring met deze ziekten ligt voor de hand. Misschien is er zelfs verband tussen deze ziektebeelden en is er mogelijk een gemeenschappelijke oorzaak: zou er geen gecombineerde gevoeligheid bestaan voor kunstmatige velden als chemische stoffen? Het ligt voor de hand met deze mogelijkheid rekening te houden.

Herstel in schone omgeving
De genoemde effecten en de ‘herrie' in het oor ebben na 2-3 dagen weg. Wat blijft is de huiduitslag (o.a. seborrhoisch eczeem), pukkels en blaren op de tong. Het vermogen om EM velden te detecteren neemt toe: oorsuizingen bij het aanzetten van laptops op afstand van meerdere meters. Bijv. sommigen zien een toename van andere allergieën zoals astma en voedselallergie.

Vrijwel volledig herstel is mogelijk na meerdere dagen in ‘schone' omgeving te verblijven, maar iedere blootstelling vertraagt het herstel effectief.

Na behoorlijk herstel kan een soort ‘buffer' van incasseringsvermogen opgebouwd worden: de eerste uren blootstelling aan EM velden hebben geen onmiddellijk effect; schijn kan hier bedriegen want de fundamentele beïnvloeding van waarschijnlijk hersenfuncties heeft wel degelijk plaatsgevonden en de effecten zullen met enige vertraging alsnog optreden.

Vervolg

   

 

Sitemap